Vytápění LARX uhlíkovými fóliemi a legislativa PENB

Uhlíkové topné fólie jsou efektivním a bezúdržbovým systémem vytápění, fungujícím na čistém principu přímé přeměny elektrické energie na teplo. Jejich regulace je jednoduchá a bez složitých zařízení. Uhlíkové topné fólie samy o sobě neprodukují žádné emise a jsou velmi vhodným vytápěním pro moderní ekologické a úsporné stavby.

PENB

(Pokračování textu…)

Způsoby topení a zdroje energie pro vytápění rodinného domu

Výběr způsobu topení a zdroje energie k vytápění rodinného domu patří mezi klíčové rozhodování před které je majitel při výstavbě nebo rekonstrukci postaven. Je třeba nalézt určitý kompromis mezi náklady spojenými s  pořízením systému vytápění, časovou náročností instalace a nároky obyvatel na komfort a pohodu vytápěných prostor.

(Pokračování textu…)