Časté dotazy

Jak funguje sálavé (infračervené) vytápění?

Úplně stejně jako slunce. Všichni máme v hlavách uloženo, že teplo stoupá nahoru. Sálavé infračervené teplo z uhlíkových fólií na rozdíl od toho konvekčního (běžný radiátor, který ohřívá vzduch) se šíří všemi směry a vytápí předměty v místnosti. V první řadě tak ohřívá lidi v místnosti, pak stěny nebo nábytek. Teprve od ohřátých předmětů se ohřívá vzduch. Sálavé teplo je pro člověka příjemnější než klasické konvekční. Navíc je úspornější.

Kdy se mi vyplatí vytápět uhlíkovou fólií?

Řešení vytápění systémem LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je vhodné zvolit jak u rekonstrukcí, tak zejména u dobře izoloaných a moderních domů a to už ve fázi koncepční, při které lze zohlednit a dodržet všechny požadované zásady jako celek. Jedině tak lze zaručit vaší spokojenost ve všech ohledech.

V čem jsou uhlíkové fólie lepší než teplovodní podlahové vytápění?

Jejich provoz je levnější, nepotřebujete žádný (plynový nebo elektrický) kotel ani tepelné čerpadlo. Tím odpadají zařízení, která vyžadují pravidelnou údržbu. Nemusíte myslet na revize komína či plynového kotle, bát se poruchy vedení vody. Velkou výhodou je i mnohem jednodušší instalace a přesná regulace vytápění.

Proč zvolit náš systém vytápění a ne topný kabel?

Topným prvkem v uhlíkové fólii je uhlíková plocha, která představuje elektrický odpor, jenž se průchodem elektrického proudu zahřívá. Protože se jedná o nekovový prvek, nejsou tyto části zdrojem elektromagnetického smogu. Na rozdíl od topného kabelu, náš systém vytápění je možné umístit jak to potěru, tak přímo pod skládanou podlahovou krytinu (dřevěnou, laminátovou nebo vinylovou). Díky tomu je přenos tepla okamžitý a rychlá a velice přesná je i regulace. Rychlost a přesnost regulace se největší měrou podílejí na úspoře provozních nákladů. V případě poruchy jsou uhlíkové fólie umístěné pod plovoucí podlahou snadno přístupné. Uhlíkové fólie jsou zapojeny paralelně. To znamená, že při případném poškození uhlíkové plochy fólie není vyřazena z činnosti a funguje celá bez omezení. Díky maximálnímu využití plochy podlahy je možné tepelnou ztrátu místnosti kompenzovat nižší povrchovou teplotou otopné podlahové plochy. Menší teplotní rozdíl mezi teplotou povrchu podlahy a požadovanou teplotou prostředí představuje menší teplotní namáhání stavební konstrukce, rychlejší a přesnější regulaci, a především větší uživatelský komfort. Oproti topnému kabelu, náš systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je možné s výhodou použít v montované konstrukci podlahy s vyloučením mokrého stavebního procesu. Týká se to především montovaných staveb a dřevostaveb. Navíc instalace fólie je zásadně jednodušší, a tedy rychlejší pro stavbu domu.

Proč zvolit vytápění uhlíkovou fólií a ne elektrokotlem?

Uhlíkové fólie jsou lokální topidlo, teplo je produkováno přímo v místě potřeby, nevznikají proto ztráty při rozvodu tepla v potrubí a při přenosu tepla mezi elektřinou a vodou. Proto jsou fólie značně efektivnější zdroj tepla. Oproti vodnímu podlahovému vytápění jsou fólie celoplošné, distribuce tepla je rovnoměrnější. Regulace jednotlivých místností je naprosto nezávislá, není potřeba kotlem natápět vodu v potrubí kvůli jedné místnosti. Uhlíkovou fólii je možné aplikovat přímo pod podlahovou krytinu, regulace je prakticky okamžitá, místnost se nepřetápí a fólie tak šetří náklady na vytápění. Fólie nemají „kotel“, který by zabíral místo v technické místnosti, a tak lze prostor využít účelněji.

Proč zvolit uhlíkovou fólii a ne tepelné čerpadlo?

V současné době, a hlavně vzhledem k budoucnosti, zřetelně platí, že v případě běžně velkého, dobře zatepleného rodinného domu (cca do 250m2) nedává tepelné čerpadlo žádný smysl oproti uhlíkovým fóliím. Stručné faktické nevýhody čerpadla jsou: vyšší počáteční investice, téměř srovnatelné provozní náklady, poruchový systém (kompresor, mechanické prvky), hlučnost, nároky na cenný prostor, nižší životnost, nároky na vlastní čas investora jak při instalaci, tak při provozu.

Obecně lze říci, že je nesmyslné do současných dobře zateplených domů instalovat složité systémy vytápění, když můžeme celé vytápění realizovat mnohem jednodušeji. Náš systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ poskytuje celoplošný komfort sálavým vytápěním (teplou podlahu). V moderních domech s nízkou tepelnou ztrátou je její provozní spotřeba velmi blízká tepelnému čerpadlu. Zjednodušeně řečeno – dobře zateplený rodinný dům vytopíte běžným provozem, tepelnými zisky z elektrických spotřebičů (převážně kuchyní), teplem lidského těla a samozřejmě podlahou vyhřátou uhlíkovou fólií na komfortní teplo „od nohou“. Provozní spotřebou budete mile překvapeni.

Jsou uhlíkové fólie vhodné i do bytu?

Zcela jistě ano. Hodí se jak do všech typů novostaveb, tak i do kvalitních rekonstrukcí. Často je výhodná zejména nízká tloušťka celého systému vytápění. Naše společnost realizovala řadu developerských projektů, vytápění pro bytové domy.

Zvládnou uhlíkové fólie vytopit i starší dům?

To záleží zejména na schopnosti domu udržet teplo uvnitř. Bude určitě potřeba použít fólie s vyšším výkonem. Rádi provedeme analýzu vašeho domu a zpracujeme projekt vytápění.

Hodí se uhlíkové fólie i pod lino, parkety, plouvoucí podlahu ze dřeva či plastu, dlažbu, vinyl, koberce?

Ano, náš systém vytápění lze instalovat pod libovolnou krytinu, pokud je určená pro podlahové vytápění. Pod všemi těmito krytinami bude fungovat spolehlivě a efektivně.

Lze přímo na uhlíkovou fólii nanést lepidlo a položit dlažbu?

Nelze - v případě že pokládáte lepenou podlahovou krytinu (dlažbu, lepený vinyl, atd.), tak je nutné uhlíkovou fólii aplikovat pod potěr (beton/anhydrid/systémová deska - 2cm). Na uhlíkovou fólii nelze lepit přímo krytinu. Lze však aplikovat krytinu skládanou (plovoucí podlaha, skládaný vinyl, atd.)

Lze přímo na uhlíkovou fólii položit skládanou podlahovou krytinu?

Ano lze - v případě že pokládáte skládanou podlahovou krytinu (skládaný vinyl, plovoucí podlahu, atd.), tak je možné ji položit přímo na uhlíkovou fólii. Jedná se o typické použití pro LARX Carbon Kit eco.

Jaký je vhodný elektrický tarif?

Na elektrické vytápění lze získat tarif D57d, který znamená 20 hodin levného proudu.

Co když se nám (nebo sousedům) podaří vyplavit dům?

Kvalitně provádíme všechny kroky instalace a postupy dané normou, abychom systém vytápění ochránili.

Nezničí mi to podlahu?

Uhlíkové fólie nedosahují takových teplot, aby mohly poškodit krytinu. Maximální teplota je také hlídána ochranným termostatem.

Nejsou uhlíkové fólie škodlivé zdraví (infra záření)?

Nikoliv, jde o vytápění, které je v principu stejné jako teplo ze slunečního záření. Oproti konvekčnímu způsobu vytápění (běžné radiátory) je ve vzduchu menší koncentrace škodlivých mikroorganismů, díky jeho nižší teplotě.

Jaké vlnové délky vyzařují uhlíkové fólie?

Uhlíkové fólie jsou z principu funkce infračervený zářič s nízkou teplotou (přibližně 20‑50°C). Záření je přenos elektromagnetické energie ve formě vln s různou vlnovou délkou. Je vyvoláno excitací částic.
Uhlíkové fólie viditelně nezáří. Infračervené vlnové délky, ve kterých vyzařují, jsou větší než u viditelného světla. Obecně platí, že vlnová délka infračerveného záření je 760 nanometrů až 1000 mikrometrů. Při běžných teplotách fólie se vlnová délka pohybuje okolo 10 mikrometrů či v řádu jednotek až desítek mikrometrů. Tato hodnota je však ovlivněna velkým množstvím faktorů, ve výsledku samozřejmě zejména typem podlahové krytiny. Dle Wienova posunovacího zákona platí, že čím vyšší je teplota fólie, tím nižší je vlnová délka s maximální intenzitou (těleso vždy září v určitém spektru vlnových délek, ne pouze v jedné).

Vyzařují fólie jednosměrně (nahoru), nebo oběma směry?

Uhlíkové fólie vyzařují oběma směry stejně. Proto je důležitá tepelná izolace v podlaze pod fólií. Čím je tepelná izolace lepší (silnější), tím jde poměrove větší část tepla nahorů skrz krytinu do místnosti.
Ideální je tedy tepelná izolace s co největším tepelným odporem a podlahová krytina s co nejmenším. Hliníkové odrazové fólie jsou pouze marketingovou záležitosti a nemají reálný efekt. Více informací jak funguje vytápění uhlíkovou fólií se dozvíte v našem článku.

Jak je to s jejich použitím do koupelny – mohou se použít?

Použití uhlíkové fólie v koupelně je zcela vhodné a jedna z nejčastějších aplikací.
Norma to umožňuje za předpokladu, že fólie bude překrytá kovovou zemnící sítí. Druhá podmínka je zapojení přes proudový chránič. Uhlíkovou fólii je pak nutné zalít potěrem (například beton) nebo zakrýt systémovou deskou (například fermacell). Je to z důvodu, že nelze přímo na uhlíkovou fólii lepit dlažbu.

Instalujete i mimo jižní Čechy?

Ano, instalujeme kdekoli po celé České republice a v blízkém pohraničí. Realizujeme velmi často developerské projekty po celé ČR.

Proč se mi to zdá levnější než jiné způsoby vytápění?

Protože to levnější je - levnější, než naprostá většina jiných způsobů vytápění. Když uvážíte zásadní parametry jako investiční a provozní náklady, rychlost a způsob instalace, přesná a jednoduchá regulace, žádné poruchy, absolutní bezúdržbovost, žádný komín a jeho revize, bez nebezpečného plynu, žádný výměník na ohřev vody ani jiné zařízení zabírající prostor v domě - tak nenajdete pro dnešní moderní bydlení cenově srovnatelnou a stejně kvalitní alternativu.

Kontakt

Ing. Radek Bartuška, MBA

Ředitel společnosti
Ing. Radek Bartuška

Telefon 725 140 141
Bc. Ondřej Levý

Realizace zakázek
Bc. Ondřej Levý

Telefon 725 140 142
Ing. Petr Dvořák

Projekce, příprava
Ing. Petr Dvořák

Telefon 725 140 143
Richard Matějček

Objednávky, technická podpora
Richard Matějček

Telefon 725 140 144
Ing. Martina Pokorná

Administrativa, fakturace
Ing. Martina Pokorná

Telefon 725 140 145

Prodejny LARX Carbon Kit

ikona LIKOR - Radlická ul. 71/3314, 150 00 Praha
 Otevřeno: Po - Pá 9:00-18:00 (Po a Pá do 16:00)
ikona LIKOR - Mírové náměstí 1585, 263 01 Dobříš
 Otevřeno: Po - Pá 9:00-17:00
ikona PORTA - Za Strašnickou Vozovnou 20, 100 00 Praha
 Otevřeno: Po - Pá 8:00-12:00 | 13:00-18:00 (Pá do 16:00)

Prodejna LARX Carbon Kit - Praha
Prodejna LARX Carbon Kit - Praha